Zeer geslaagde clubdag

Leon Makarov

Nikkie Hollander

Koen SonneSofia Makarov en Storm Kamerbeek

Eveline, Chris en Randy

Kuikens: 1e Koen Sonne   2e: Leon Makarov

Benjamins: 1e Jor-El Lee-a-Leong  2e Preston Stroop en Nikkie Hollander

Pupillen: 1e: Storm Kamerbeek  2e: Florentine Stutvoet  3e: Carmen Kokelkoren

Cadetten: 1e: Bink Donkers  2e: Eren Elskamp 3e: Jocy Celie

Junioren/Senioren: 1e Randy Postma  2e: Chris Jelders  3e: Eveline vd Bergh