JPT Regels

Regels Jeugd Punten Tournooi.

Jeugd Punten Tournooi. (JPT) Leiding en organisatie:

Maître Ad van der Weg

Doel:

Het organiseren van zo mogelijk 10 recreatieve schermwedstrijden voor de jeugd t/m 20 jaar. (invitatie) op floret, degen en sabel.
Meetdatum is het jaar waarin je geboren bent.

Algemeen:

De opzet is om zoveel als mogelijk is, op het eigen niveau, en in ongeveer dezelfde leeftijdsklasse te schermen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.

Er wordt geschermd op floret, degen en sabel. De
wedstrijden worden naar keuze elektrisch of niet elektrisch geschermd. Degen wordt uiteraard altijd elektrisch.

Berekening van de punten;

Het aantal gewonnen partijen wordt vermenigvuldigd met 10, hierbij worden de gegeven treffers geteld. De uitkomst wordt gedeeld door het aantal schermers in de poule minus 1 x 10. (V X 10 + GT delen door aantal per deelnemer geschermde partijen x 10 )

Diplomas

Indien men tenminste 250 punten heeft dan ontvangt men een diploma. Evenzo bij 500, 1000, 1500, 2500, en 3000 punten.
Bij 1000 punten ontvangt men bovendien een bronzen embleem, die men op het schermvest kan dragen. (op de niet schermarm)

Voor alle deelnemers die de 1000 punten gehaald hebben gaat de competitie gewoon door, alleen nu wordt een ieder gestimuleerd elektrisch materiaal te hebben.
Als men nu 2000 punten of meer haalt dan krijgt men een zilveren mouwembleem

Als men nu 3000 punten of meer haalt dan ontvangt men een gouden mouwembleem
Als men nu 4000 punten of meer haalt dan ontvangt men een beker enz.

In de praktijk:

De deelnemers worden z.m. tijdens de wedstrijd op de volgende manier ingedeeld.

A: Op wapen

B: Op leeftijd

C: Elektrisch of niet elektrisch (m.u.v. Degen)

D: Op basis van het aantal wedstrijdpunten

Desgewenst kunnen deelnemers in een hogere leeftijdsgroep deelnemen.

Centraal wordt een Exel lijst aangelegd waarin deze criteria geselecteerd kunnen worden.
Er wordt zoveel als mogelijk is volgens het poule systeem geschermd, waarbij alle schermers ongeveer evenveel partijen schermen.(gestreefd wordt naar tenminste 8 wedstrijden per toernooi)

In principe wordt er in poules geschermd
Er wordt om 5 treffers geschermd. Tijd per partij maximaal 3 minuten zuivere speeltijd.
Bij een te gering aantal deelnemers per poule kan de wedstrijdleiding beslissen om 2 of meer keer tegen dezelfde tegenstander te schermen. Er wordt geschermd met een scheidsrechter, maar zonder hulpscheidsrechters. Dit om een snelle doorstroom te bevorderen. Op het wapen degen zullen de deelnemers e.v.t zelf ingezet worden als scheidsrechter.
De wedstrijden duren maximaal 3 uur.
Deelnemers geven zich via de secretaris van hun vereniging, of via de nahouw op en betalen voor aanvang van de 1e wedstrijd € 38,50

Men betaalt per kalenderjaar van januari t/m december. Indien er meer kinderen uit 1 gezin deelnemen dan betaalt het 2e kind € 25,00.en het 3e kind € 15,00. Wil men pas na de grote vakantie gaan deelnemen (juli en augustus) dan betaald men Euro 25,00 voor de rest van het kalenderjaar.

Scheidsrechters:

Aantal door elke vereniging te leveren scheidsrechters:
01 t/m 05 deelnemers = 1 scheidsrechter
06 t/m 10 deelnemers = 2 scheidsrechters
11 t/m 15 deelnemers = 3 scheidsrechters enz. enz
Indien de vereniging niet voldoet aan de regel om per 1 t/m 5 schermers enz. een scheidsrechter, en een elektrisch aanwijsapparaat te leveren dan is deelname voor leden van die club niet mogelijk. Deze scheidsrechters hoeven niet gecertificeerd te zijn.

Materiaal:

Elke deelnemende vereniging draagt zorg voor tenminste 1 compleet elektrisch aanwijsapparaat. (incl. kabels, enrouleurs en reservemateriaal) Indien een vereniging door omstandigheden niet kan deelnemen dan zijn zij evengoed verplicht om er voor te zorgen dat er een elektrisch aanwijsapparaat op de wedstrijdlocatie komt.

Indien de vereniging niet voldoet aan de regel om per 1 t/m 5 schermers enz. een scheidsrechter, en een elektrisch aanwijsapparaat te leveren dan is deelname voor leden van die club niet mogelijk.

Reiskosten:

Er wordt voor de begeleiders van de verenigingen en scheidsrechters door de organisatie geen reiskosten uitgekeerd.

Inschrijven:
De inschrijving voor alle wedstrijden geschiedt door de wedstrijdsecretaris van de desbetreffende vereniging naar: Maître Ad van der Weg
De inschrijvingen geschieden per E-mail, en moeten te allen tijde, tenminste 1 week voor aanvang van de wedstrijd binnen zijn. E-mail adres = advdweg@xs4all.nl

Inschrijven via de Nahouw is ook mogelijk.
(Dus niet inschrijven bij de plaatselijke organisatie)

Betalen:
De betaling voor de hele competitie, geschiedt voor aanvang van de 1e wedstrijd waaraan men deelneemt.(contant)

Kleding:

Volgens de richtlijnen van de KNASVanaf de leeftijd van 12 jaar moet de schermkleding voldoen aan de 800N norm. Masker 1600N. Een ondervest is verplicht.

Deelname aan alle wedstrijden geschiedt op eigen risico.

Materiaal: Deelnemers die in dit jaar 12 jaar worden of later schermen met een lange kling

Aanvang van de wedstrijden:

Alle wedstrijden beginnen omstreeks 13.00 uur en zijn in principe om uiterlijk 16.00 uur afgelopen. (melden van 12.00 tot 12.30 uur) Na 12.30 uur worden er geen deelnemers meer geaccepteerd. Hier wordt streng de hand aan gehouden. Wel is het mogelijk om als men door onvoorziene omstandigheden later dreigt te komen te bellen met 06- 34014152 (geen boodschappen inspreken- ook geen SMS je)

Uitslagen: De uitslagen en alle informatie worden zo spoedig als mogelijk is vermeld op dewebsite van de Fencing Club Almere. www.fencingclubalmere.nl

Verantwoordelijkheid: Alle deelnemers, toeschouwers en scheidsrechters nemen uitdrukkelijk deel op eigen verantwoording. De wedstrijdorganisatie is in geen enkel geval verantwoordelijk voor e.v.t. geleden schade van welke aard dan ook.

Wie kunnen er deelnemen?

Elke door de leiding geïnviteerde vereniging in, en buiten Nederland, die voldoet aan de bovenstaande eisen.