Schermles en Corona

Het Corona spook komt steeds dichterbij. Het blijft voortdurend onze aandacht vragen om zoveel als mogelijk is besmettingen te voorkomen.Het RIVM en de GGD hebben duidelijke richtlijnen verstrekt aan een ieder. Tot onze verbazing zou het toegestaan zijn dat als een familielid in aanraking geweest is met een positief geteste persoon de broertjes of zusjes gewoon naar de schermles kunnen gaan. Het bestuur van de Fencing Club verzoekt in voorkomend geval om dan even 1 of 2 lessen over te slaan tot er meer duidelijkheid is. Alvast bedankt voor de medewerking.