Locaties / tijden

Wij schermen op 2 locaties 

t.w. in Almere Buiten  Gerrit Th.Rotmanlaan 28 Th. Rotmanlaan 28 en in Almere Poort Henry Stanleystraat 1