Kosten per maand

1 maal per week: €26,00  (maandag 17.00 – 18.00 uur of donderdag 17.30 – 18.30 uur)

2 maal per week: € 36,00

Extra: Coördinatie en conditie training op maandag 18.15 -19.15 uur € 12,50

Extra: Schermtraining voor de meer gevorderde schermer/ster op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur Kosten €12,50

Extra: Schermers die aan alle bovenstaande trainingen deelnemen kunnen gratis meedoen met de trainingsavond op de maandagavond vanaf 20.00 uur

Proefles:  Een proefles is mogelijk. Kosten €20,00  Dit bedrag wordt in mindering gebracht als men lid gaat worden.

Betalen via een automatische afschrijving op de 1e van elke maand voorafgaand. (Inschrijfformulieren zijn op de vereniging aanwezig)