Maitre Ad van der Weg Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ridder in de orde van Oranje Nassau

Een complete verrassing voor Maitre Ad ! Hij werd door zijn vrouw Lilian naar de schermzaal gelokt en trof daar bijna alle leden en veel oud leden van de Fencing Club Almere met ouders aan. Dit om het 15 jarig bestaan van de club te vieren. De verrassing werd nog veel groter toen er ineens heel veel mensen uit alle delen van het land en zelfs uit Spanje en Duitsland de feestzaal betraden. Toen de loco-burgemeester van Almere binnenkwam was het wel duidelijk dat er iets buitengewoons aan de hand was. Maitre Ad werd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd en door de ere-leden Frits Hofstra en Claudia Jelders van de Fencing Club Almere tot ridder geslagen.IMG_0184 Dit voor zijn bijzondere verdienste voor met name de schermsport ( Organisatie van meer dan 130 Puntentournooien, KNAS Opleidingen, NAS, Mede ontwikkelaar van het brassardsysteem, schermkampen, organisator van NK Senioren in Almere, bondscoach nationale ploeg Moderne 5 Kamp enz. ) , maar ook voor zijn maatschappelijke betrokkenheid als buurtbemiddelaar, lid van het buurtpreventieteam en didactisch begeleider van Callibris. Lilian heeft gedurende 1 ½ jaar een fantastisch feest georganiseerd. Chapeau !!!!